Spiral Erowid Zip Hoodie
This black mid-weight zip hoodie (80/20) has front pockets,
an Erowid logo on front chest, and a spiral design on back.
Donate and receive yours!
Lekker Spacen
TMA-2
Citation:   MR. Drox. "Lekker Spacen: An Experience with TMA-2 (exp19801)". Erowid.org. Jul 15, 2013. erowid.org/exp/19801

 
DOSE:
T+ 0:00
30 mg oral TMA-2 (powder / crystals)
  T+ 1:15   oral Coffee (liquid)
  T+ 1:15 1 cig. smoked Tobacco (plant material)
  T+ 1:48 2 bowls smoked Cannabis (plant material)
  T+ 4:02 1 bowl smoked Cannabis (plant material)
  T+ 4:35 10 mg oral TMA-2 (powder / crystals)
BODY WEIGHT: 75 kg
Setting: Thuis in m'n kamer en soms naar het parkje

Voorgevoel: Goed.Ben net wakker en heb zin omte kijken hoe het vandaag zal uitpakken,niemand die langskomt en geen verplichtingen aan me laars.

Dosis: min.30Mg max.35Mg.

Wijze van inname: capsules openbreken en in een vloeitje en dan doorslikken met water.

===========

T+0.00(13:35) Neem het vloeitje en slik het door met behulp van water.

T+0:45(14:19) Kleine reacties van het lichaam;tintelende handen,iets meer energie.Verder bog geen veranderingen in perceptie.

T+0:55(14:29) Voel nu een duidelijke stroom energie door mn lichaam schieten.kleine tracers in m'n ooghoeken.muziek wordt ineenkeer binnen een minuut doorgeschoven naar een ander level:diep'warm.:-)).

T+1:15(14:49) Voeleigenlijk niks meer.bovenstaande kon natuurlijk placebo zijn,maar dan was het wel zeer goed.heb net een kop koffie genomen en dat kan het ook afzwakken natuurlijk.Gevoel is nu afwachtend en bewust van me zelf.Nog steeds geen visuals,tracers;ga wel een shaggie roken...

T+1:23(14:57) Kleuren beginnen me iets meer optevallen nu.het toetsenbord ''ademt'' :->>>.Ga nu maar ff verder met heroes over halfuurtje maar weer reporten.

T+1:48(15:22) Aankomend gevoel van een trip in m'n buik.nog niet overweldigend aar zeker wel een ''vlindergevoel''.Ga nu ff een paar pijpjes prima 'big bud'roken,fijn sativatje bij de glory weg.nog steeds een lekker gevoel in me buik.

T+2:44(16:16) Ben nu echt heel erg vaag.tijdje niet getypt want jesper kwam langs.Toen merkte ik pas echt hoe vaag ik was.Nu zijn m'n gedachten heel he;der en relaxed.veel patronen en kleuren ik typ ook steeds moelijker......this 'sgonna be nic@(**-**)

T+3:04(16:34) Lijkt wel een uur wat ik net ben weggeweest heb nu heerlijke muziek van chican op en zie alle kleuren diie ik me wil voorstellen ook me vingertszijn ernergiebanen geworden die energie lijk uit te stralen op het toetsenbord hehe zo eten maar da doek maar niet.hehe lekker spacen!!!!!!!!!!!THE TRUTH IS TO BE FOUND IN A PERSON'S EYS!!!!!!!!!!..%%%$##$%%%

T+3:49(17:24) Me hele lichaampje functioneert zoals het moet en de hallucinaties zijn ook niet verkeerd:-)))mmmmmmmmmM,wat een fuckin'lekker gevoel in me buik..

T+4:02(17:36) Geen gevoel meer in me buik geen lekker ,slecht gevoel gewoon nix ik en de mziek en nix ga zo met due hond uit nog ff pijpie voor de hallucinaties alhoewel ik geen pijpje nodig heb om dingen te zien.

T+4:15(17:49) Nou heb nu een beetje kutgevoel en das ookalweer weg hehe gaare boel allemaal#@#

T+4:35(18:09) Heb er nog zo'n 10-15 Mg erbijgegooid.........we zullen zien....voel me nou wel chilluh ,gaat zo ff met de hond uit en natuurlijk weer pijjpje roken...

T+5:20(18:52) Ga lkeer dus zo zi het allemaal in snap het weer je moet r uit hal;e wqte er in zit

T+6:10(19:42) Tis lekkkkkkaaaaahhhhh a

T+7:40(21:19) Voelt allemaal heel onecht aan maaer daty moet toch oook?ben wel mlekkah vaaags van dittum kan npog wel lezen/begrijpen/onthjouden/whhahahahaaabubbliong is vett!!!

T+8:20(21:59) Valtr nu wel mee zakt af ,maar de hallucinaties worden sterker het valt me op dat i,k met een vingers typ.

T+9:15(22:54) Zakt snel af maar ik weeet dat ik nog wel een tijdje leip ben alles voelt andersalsof ik alles opnieuw bednekt ,gek iegenlijk hoe de mens zichzelf de vernieteging in helpt en er is altijd nog de beltegoed periode wat een zooi ik doe me ogen wel weer dicht heheheheeh.!!!!!!!!!!!!.

===========

Na de trip:

T+ong.24 later(15:22) Ben vandaag wakker geworden met een moe maar verfrist gevoel.TMA-2 is zeker een goede psychedelica.De trip is makkelijk te besturen maartoch overweldigend.Ook zijn de hallucinaties zeer makkelijk te volgen omdat je je zelf nog steeds nuchter en normaal kan houden.De euforisce kant is zeer gelijk aan die van XTC.Zodra het begint te werken komt er een gevoel van welbehagen en voldaanheid met een vleugje verbazing over je heen.De lichaamsdruk is wel zwaar,d.w.z.een snelle hartslag,erkeerde interpretatie van het zenuwstelsel,alsmede een vergrote pupil,droge mond en ook staren alhoewel dat niet vervelend is.Alle bovenstaande bijwerkingen zijn trouwens normaal bij het grote publiek.

Exp Year: 2002ExpID: 19801
Gender: Male 
Age at time of experience: Not Given
Published: Jul 15, 2013Views: 1,362
[ View PDF (to print) ] [ View LaTeX (for geeks) ] [ Swap Dark/Light ]
TMA-2 (112) : Alone (16), General (1)

COPYRIGHTS: All reports copyright Erowid.
TERMS OF USE: By accessing this page, you agree not to download, analyze, distill, reuse, digest, or feed into any AI-type system the report data without first contacting Erowid Center and receiving written permission.

Experience Reports are the writings and opinions of the authors who submit them. Some of the activities described are dangerous and/or illegal and none are recommended by Erowid Center.


Experience Vaults Index Full List of Substances Search Submit Report User Settings About Main Psychoactive Vaults