Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
 
Review Erowid at GreatNonprofits.org
Help us be a "Top Rated Nonprofit" for the 12th year in a row
and spread accurate info about psychedelics and other psychoactive drugs.
("Share Your Story" link. Needs quick login creation but no verification of contact info)
יסודות השימוש האחראי בחומרים פסיכו-אקטיביים
Erowid Center
מאת מרכז ארואיד
גרסה 1.0 - יוני 2017 [מבוסס על גרסת אנגלית 2.1]
ציטטה: מרכז ארואיד, "יסודות השימוש האחראי בחומרים פסיכו-אקטיביים", גרסה עברית. Erowid.org. יוני 2017. כתובת רשת: Erowid.org/lang/pl/pl_basics_article4.shtml
אנו חיים בעולם אשר מלא בחומרים וטכנולוגיות אשר משפיעות על התודעה שלנו, כגון אלכוהול או קפאין, תרופות נגד שיעול המכילות DXM, תרופות נוגדות דיכאון, צמחי מרפא ועשבי תיבול כגון קאווה (Piper methysticum), וכימיקלים לא חוקיים כגון LSD. משתמשי כל אחד מאלה יכולים להפיק תועלת מההנחיות המפורטות למעלה. ההנחיות תקפות לא רק למי שמחשיבים עצמם "משתמשי סמים", אלה גם לרוב מוחלט של האוכלוסייה, שעושים שימוש בחומר כלשהו שמשפיע על התודעה.

(V2.1) יסודות השימוש האחראי בחומרים פסיכו-אקטיביים
(השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד)
 1. חקור את הסיכונים הבריאותיים של הסם הפסיכו-אקטיבי הספציפי, וכן את קבוצת הסמים אליה הוא שייך.

 2. למד על אינטראקציות והתוויות נגד של החומר עם סמים אחרים, תרופות, תוספי מזון ופעילות גופנית.

 3. בצע סקירה מקדימה של בעיות בריאותיות אישיות, נטיות מוקדמות, והיסטוריה משפחתית בריאותית.

 4. תהיה מודע לחוקיות של החומר ולעונשים הרלוונטיים אליו בחוק המקומי.

 5. בחר את מקור החומר או המוצר בזהירות, וזאת על מנת לוודא את זהות החומר ורמת האיכות (נסו להימנע מחומר ממקור לא ידוע או באיכות לא ידועה).

 6. דע האם החומר עלול לפגוע ביכולת לנהוג, להפעיל מכונות או להקדיש את הצומת לב הנדרשת למשימות מורכבות.

 7. וודא שאינך בעל אחריות אשר יכולה להתנגש בשימוש (עבודה, טיפול בילדים וכו..) ואם כן קיימת אחריות כזאת, דאג לכך שאדם אחר ייקח אחריות במקומך.

 8. צפה מראש בסיכונים סבירים אפשריים לך ולאחרים, דאג לאמצעי הגנה על מנת למזער נזקים אלו.

 9. בחר אירוע ומיקום מתאימים לשימוש.

 10. החלט בכמה תשתמש ומדוד מינונים בזהירות.

 11. התחל עם מינון נמוך עד שתכיר את תגובותיך לחומר, לאחר מכן השתמש במינון המינימלי הדרוש כדי להשיג את ההשפעות הרצויות. מינונים נמוכים יותר הם מינונים בטוחים יותר.

 12. חשוב והתאם את השימוש על מנת למזער למינימום בעיות גופניות ונפשיות.

 13. שים לב לשינויים בבריאות לאורך זמן שעשויים להיות קשורים לשימוש.

 14. שנה את אופי השימוש אם הוא מפריע לעבודה או למטרות אישיות.

 15. בדוק עם עמיתים ומשפחה על מנת לקבל משוב על השימוש.

 16. עקוב אחרי התגובות שלך לתרופות/סמים ספציפיים, זאת על מנת להימנע מטעיות חוזרות.

 17. חפש טיפול אם הדבר נדרש.

 18. החלט לא להשתמש אם הזמן לא מתאים, החומר חשוד, או הסיטואציה בעייתית.

בדומה לעיקרון ה"set and setting" שהוצג בשנות ה-60 במטרה להפנות תשומת לב לחשיבות ההקשר כאשר משתמשים בחומרים פסיכודליים, היסודות מדגישים גורמים נוספים שיש להתייחס אליהם כאשר משתמשים בחומרים פסיכו-אקטיביים. בהתבסס על אחד המאמרים הראשונים של Erowid משנת 1996 בשם "קוד ההתנהגות האישי לפרקטיקות רוחניות ראשוניות", היסודות של שימוש אחראי בחומרים פסיכו-אקטיביים נלקחו מתוך תובנות וחוויות של אלפי אנשים והתהליך עודנו נמשך.

ללא קשר לקבלה החברתית  או למעמדו החוקי של החומר, שימוש בחומר פסיכו-אקטיבי דורש גישה למידע מדויק, מפורט מעשי.