Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
 
Stunning Huichol Yarn Art
Donate $150 or more and get a beautiful Huichol yarn
painting, hand made by Huichol artists in Mexico.
They make fabulous gifts! (6, 8, 12 & 24 inch pieces available.)
Psykoaktiva substanser "101"
Grunderna i ansvarsfullt bruk av psykoaktiva substanser
av Erowid Center
v1.1 - 27 Februari 2017 [baserad på den engelska versionen v2.1]
Citat:   Erowid Center. "Grunderna i ansvarsfullt bruk av psykoaktiva substanser" [Fundamentals of Responsible Psychoactive Use], Svensk version. Erowid.org. 16 Februari, 2017. Online via: Erowid.org/lang/se/se_basics_article4.shtml
Vi lever I en värld fylld med substanser, tekniker och teknologier som påverkar sinnet. Dessa inkluderar alkohol eller kaffe, receptfria läkemedel mot illamående (t.ex. dimenhydrinat), receptbelagda antidepressiva läkemedel, lagliga plantor och örter som t.ex. Piper methysticum (kava), och illegala kemikalier som LSD. Användare av någon av dessa kan gynnas av att följa riktlinjerna nedan. Denna lista berör inte bara människor som anser sig vara "droganvändare", utan även den stora majoriteten av befolkningen som bara använder psykoaktiva substanser då och då.

Grunderna i ansvarsfullt bruk av psykoaktiva substanser (v2.1)
 1. Undersök hälsorisker och faror med den specifika psykoaktiva substansen och även klassen av substanser som den tillhör.

 2. Lär dig om interaktioner och kontraindikationer med andra droger, läkemedel, kosttillskott och aktiviteter.

 3. Undersök dina hälsobekymmer, anlag, och sjukdomshistoria I familjen.

 4. Var medveten om relevanta lagar och straff.

 5. Välj en leverantör och produkt noggrant för att säkerställa identifiering och renhet. (Undvik substanser av okänt ursprung eller av okänd kvalitet).

 6. Var medveten om substansens inverkan på din förmåga att köra bil, hantera maskineri eller att fokusera på viktiga uppgifter.

 7. Se till att inte ha några ansvar som kan påverkas negativt av brukandet ( jobb, barn, m.m ) och se i så fall till att någon annan tar hand om det istället.

 8. Försök att i rimlig utsträckning förutse eventuella risker för dig och andra, och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera dessa.

 9. Välj ett lämpligt tillfälle och en lämplig plats för användande.

 10. Bestäm hur mycket som ska användas och mät doserna noggrant.

 11. Börja med låga doser tills individuella reaktioner är kända och använd därefter den minsta möjliga dos för att uppnå önskad effekt: lägre doser är säkrare doser.

 12. Reflektera över och justera brukandet för att minimera fysiska och psykiska problem.

 13. Notera förändringar i hälsa över tid som kan vara relaterat till bruket.

 14. Justera brukandet om det påverkar arbete eller personliga mål.

 15. Kolla med vänner och familj, och lyssna på deras feedback om brukandet.

 16. Håll reda på doseringen och reaktionerna av olika droger för att undvika upprepade misstag.

 17. Sök hjälp om det behövs.

 18. Ta beslutet att inte använda om det inte är rätt tillfälle, materialet är suspekt, eller att situationen på annat vis är problematisk.

Likt "set and setting" memet ("sinnesstämning och miljö") som introducerades på 60-talet för att betona vikten av ens omständigheter när man använder psykedeliska substanser, så framhäver dessa Grunder ytterligare faktorer att tänka på när man använder psykoaktiva substanser. "Grunderna för ansvarsfullt bruk av psykoaktiva substanser" är ett pågående arbete baserat på ett av Erowids äldsta dokument, "Individual Code of Conduct for Primary Religious Practices", med första utkast 1996, och har utarbetats ur insikter och erfarenheter från tusentals människor.

Är du intresserad av att översätta detta dokument till ett annat språk? Kontakta gärna sage@erowid.org
Revisionshistorik#
 • v1.0 - Februari 2017 - Svensk version som är anpassad från det engelska originalet 2.1, "Fundamentals of Responsible Psychoactive Use", av Erowid Center. Översättning av Kalle, Niclas, Almond och Anders.
 • v1.1 - Februari 2017 - Translation updates made: Example of over-the-counter drug changed from DXM to dimenhydrinate in introductory paragraph, "anlag" replaces "mottaglighet" in #3, "leverantör" replaces "källa" in #5, and "lyssna på" replaced "acceptera" in #15.