Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Erowid References Database
Jorgensen F. 
“Metodologiahe problemer I forbindelse med en social-psykiatrisk undersogelse au unge stomisbrugere”. 
Nor. Psykiat. T.. 1969;23:374-384.
Abstract
Kendskabet til nye sygdomsenheder og til aendringer I forlobet af velkendte sygdomsenheder behynder med igttagelse af enkelttilfaelde, man envender kort sagt den kliniske metode. Denne er ogas overvejende blevet benyttet ved studiet af det terapeutiske medicinmisbrug, hvor patienten at misbruge medicin? Hvilke egernskaber hos ham selv, ved medicinen var afgorende. Man observerer og hvilke sider af sygdommen der er faelles for hele gruppen, endvidere soger man at observere, hvilke faktorer, some f. eks, somatiske, psykologiske og sociologiske, der betinger aendringer is sygodommens forlob og fremtoningspreag.
Comments and Responses to this Article
#
Submit Comment
[ Cite HTML ]