Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
References Database

References Search
All References with Authors including 'Rysanek_K'


Author Title JournalName Year   D
Click on Column Headers to Re-Sort The Current List
Vojtechovsky M, Grof S, V... Experimentalpsychose als Folge der Verabreichung von 200 mg. Benactyzi... wein. Ztschr. Nerven... 1960
Bultosová H, Grof S, Horá... Psychopatologie a biochemie experimentálních psychóz vyvolanych antich... Csl. Psychiat. 1960
Vojtechovský M, Vítek V, ... Beetnflussung Experimenteller Psychosen Nach Psilocybin Durch Necrohor... Activ. Nerv. sup. 1962
Vojtechovský M, Vitek V, ... Ovlivnení experimentální psychózy po Psilocybinu prekursory neurohormo... Activ. nerv. sup. 1962
Rysanek K, Vitek V Comparison of antiserotonin effects of Lysenyl and Deseril in man Biochem. Pharmacol. 1963
Rysanek K, Vitek V Comparative study of antiserotonin effects of Lysenyl and Deseril Gastroenterologia 1964
Rysanek K, Vitek V Klinická a biochemická srovnávací studie antiserotoninových úcinku lys... Cas. Lék. ces. 1964
Vojtechovský M, Vítek V, ... Experimentelle Psychose nach Verabreichung von Benactyzin Arzneimittel-Forsch. 1966