Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Ltd Ed 'Solve et Elucido' Art Giclee
This reverberating psychedelic giclee print is a gift for a
$500 donation to Erowid. 12" x 12", stretched on canvas, the
image wraps around the sides of the 1" thick piece. Signed
by artist Vibrata, and Erowid founders Earth & Fire.

Sulfurous Samadhi:
Table of Contents
Intro
Chemistry
History
Stolaroff Survey
Hardison's Survey
User Survey
Pharmacology
Legal
Conclusion

Appendices:
User Quotes:
2C-T-2
2C-T-7
Comparisons

Synthesis:
 • 2C-T-2
 • 2C-T-7

  Product Lit:
 • 2C-T-2
 • Blue Mystic 1
 • Blue Mystic 2
 • Retailer Note
 • Bibliography


 • Sulfurous Samadhi
  Blue Mystic Shopkeeper Instructions
  by Murple, Feb 6, 2001

  Instructies voor verkoop:
  Verkoop niet aan minderjarigen, aan mensen waarvan bekend is dat zij een psychische problemen hebben of aan diegenen die buitensporig vaak voor eigen gebruik komen halen. Deze gevallen kunnen problemen opleveren voor winkel en product. Geef elke klant persoonlijke informatie over The Blue Mystic. Informeer naar welke andere middelen en welke doseringen daarvan hij of zij gewend is. Dat kan je een aardig beeld geven van de juiste dosis. Lichaamsgewicht doet bij dosering van Blue Mystic veel minder ter zake, dan bij andere substanties. Van Blue Mystic zijn in verschillende smartshops samples genomen door de politie, om te onderzoeken of dit product legaal is. Het resultaat daarvan was mondelinge goedkeuring van verdere verkoop van dit product.
  Instructions for resale:
  Do not sell to people under 18, people with known psychological problems, or those who buy exceedingly large amounts for personal use; ignoring cases like this could result in problems for the shop and the product. Make sure each individual client is educated (informed) about 'The Blue Mystic'. Ask about other substances, and dosages they are used to taking. This should be helpful in determining the correct dosage. Body weight is less of a factor with 'The Blue Mystic' compared with other substances. Police have taken samples of 'The Blue Mystic' at several smartshops to determine if it was legal to sell. The result of their tests were verbal approval and continued sale of the product.

  <-- Previous Index Next -->